Zarządzanie i Administrowanie
   Wspólnotami Mieszkaniowymi

W ramach tej usługi oferujemy przejęcie dokumentacji technicznej nieruchomości, eksploatacyjnej budynków i lokali oraz dokumentacji księgowej.

Dbamy o prawidłowy stan techniczny nieruchomości, prowadzimy Książkę Obiektu Budowlanego oraz dokumentację techniczną. Prowadzimy nadzór nad przeprowadzeniem przeglądów okresowych budynków i budowli wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane a także kontroli technicznych i okresowych przeglądów urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie Nieruchomości zgodnie z zaleceniami producenta / gwaranta oraz właściwymi przepisami. Zlecamy i nadzorujemy bieżące naprawy, konserwacje i remonty.

W zakresie obsługi Członków Wspólnoty Mieszkaniowej na bieżąco prowadzimy wykaz lokali i właścicieli. Przygotowujemy, zwołujemy i prowadzimy zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej z obsługą podejmowanych uchwał także w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Stale współpracujemy z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie doboru wykonawców, usługodawców i ubezpieczyciela, analizy ich ofert i rozliczenia zleconych prac. Dbamy o utrzymanie wysokiego poziomu wskaźnika pożytków z części wspólnej nieruchomości.


Zapoznaj się także z innymi naszymi usługami:

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Komercyjnymi

Pełna obsługa techniczna nieruchomości

Obsługa Konserwatorska

Utrzymanie Czystości

Usługa sprzątania dla Wspólnot Mieszkaniowych