Zarządzanie i Administrowanie
   Nieruchomościami Komercyjnymi

Wykonywane czynności administracyjne mają na celu nie tylko utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym ale celują w podwyższenie jej wartości rynkowej.

Nadto, aktywnie doradzamy Właścicielowi rozwiązania dzięki którym możliwe będzie zwiększenie rentowności nieruchomości.

Obsługując nieruchomości komercyjne koncentrujemy się na:

  • planowaniu wynajmu powierzchni i przestrzeni, w tym na badaniu trendów rynkowych i oczekiwań potencjalnych najemców;
  • marketingu wynajmowanych powierzchni, w tym określeniu strategii wynajmu i doborze najemców;
  • utrzymywaniu odpowiednich relacji z najemcami;
  • nadzór nad sprawnością techniczną nieruchomości w tym selekcji i kontroli wszystkich usługodawców.


W ramach zawartej umowy prowadzimy Księgę Obiektu Budowlanego oraz dokumentację techniczną wymaganą przepisami prawa. Prowadzimy plan kontroli i przeglądów technicznych oraz uczestniczymy w trakcie ich przeprowadzania jako reprezentant Właściciela Obiektu.

Sprawujemy bieżący nadzór nad obiektem. Podejmujemy reakcje w przypadku zaistnienia awarii i monitorujemy przebieg jej usunięcia przez odpowiedzialny serwis. W przypadku konieczności wykonania remontu przygotowujemy plan jego wykonania a po akceptacji pomagamy w doborze wykonawców i rozliczamy ich - także w przypadku inwestycji mającej na celu poprawę estetyki lub podniesienie funkcjonalności obiektu. W przypadku powierzenia nam doboru usługodawców, negocjujemy i zawieramy odpowiednie umowy dbając o jak najkorzystniejsze warunki.

Dysponujemy także własnym zespołem fachowców co pozwala na podjęcie interwencji bez zbędnej zwłoki, nie tylko w zakresie zabezpieczenia awarii ale także jej usunięcia - w tym zakresie pozostajemy również do dyspozycji.


Zapoznaj się także z innymi naszymi usługami:

Zarządzanie i Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Pełna obsługa techniczna nieruchomości

Obsługa Konserwatorska

Utrzymanie Czystości

Usługa sprzątania dla Wspólnot Mieszkaniowych