Pełna obsługa techniczna nieruchomości

Proponujemy usługę pełnej obsługi technicznej nieruchomości w ramach umowy na obsługę kompleksową lub na podstawie odrębnych uzgodnień.

Zapewniamy utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym oraz bieżącą konserwację urządzeń technicznych.

Zakres działań może obejmować obsługę:

 • wind i innych urządzeń dźwigowych,
 • instalacji centralnego ogrzewania,
 • kotłowni olejowych i gazowych,
 • klimatyzacji i wentylacji,
 • instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV,
 • instalacji oświetlenia,
 • instalacji hydraulicznych,
 • instalacji sygnalizacji i wykrywania pożaru, tryskaczowych i hydrantowych,
 • systemów kontroli dostępu,
 • instalacji domofonowych,
 • systemów drzwi automatycznych.


Zapoznaj się także z innymi naszymi usługami:

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Komercyjnymi

Zarządzanie i Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Obsługa Konserwatorska

Utrzymanie Czystości

Usługa sprzątania dla Wspólnot Mieszkaniowych